Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương
Giá tạm ứng viện phí - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giá tạm ứng viện phí

TẠM ỨNG VIỆN PHÍ
         
STT NỘI DUNG BHYT Không BHYT  GIÁ DỊCH VỤ 
1 Tạm ứng sản      5,000,000        6,000,000       7,000,000
2 Tạm ứng mổ phụ      5,000,000        6,000,000       7,000,000
3 Tạm ứng mổ nội soi      6,000,000        9,000,000       9,000,000

 

Áp dụng từ ngày 02/4/2018.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC 

Bài viết khác