Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương
Hiến máu nhân đạo - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hiến máu nhân đạo

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 10 - 2015 tại bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Danh sách hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2012

Danh sách hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Là đơn vị có tỉ lệ cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu cao nhất; giữ kỷ lục cán bộ y tế có số lần tham gia hiến máu nhiều nhất ngành y tế thành phố, đó là thành...