Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương
Thu chi tài chính - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thu chi tài chính

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí III/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí III/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí III/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí III/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí II/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí II/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí II/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí II/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2014 (Chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí I/2014 (Tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí I-2012

Báo cáo tài chính quí I-2012

Báo cáo thu chi Quỹ Hội quí III/2010

Báo cáo thu chi Quỹ Hội quí III/2010

Báo cáo thu chi Quỹ Hội quí 2/2010

Báo cáo thu chi Quỹ Hội quí 2/2010

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt)