Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương

Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương

Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương

Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương

Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương
Tin tức hoạt động - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tin tức hoạt động

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016

Chương trình tháng 3 năm 2016

Chương trình tháng 3 năm 2016

Tổng hợp kết quả chương trình CTXH tại tỉnh Hà Giang tháng 11-2015

Tổng giá trị hoạt động đạt trên 1,1 tỉ đồng và 2.729 lượt đối tượng đã được hỗ trợ

Chương trình tháng 11 năm 2015

Chương trình tháng 11 năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 8 năm 2015

Chương trình tháng 8-2015

Chương trình tháng 7 năm 2015

Chương trình tháng 7-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 6 năm 2015