Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương
Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tổng hợp hoạt động và thi đua khen thưởng theo năm

NĂM 2017

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016

Các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2016

Trao khen thưởng nhân ngày “THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU” 14-6-2016

Trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích hiến máu tình nguyện trong ngày “THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU” 14-6-2016

NĂM 2016

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015

Các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2015

NĂM 2015

NĂM 2015

NĂM 2014

NĂM 2014

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012

Năm 2013

Năm 2013

Công đoàn ngành Y tế TP.HCM tổng kết công tác Hiến máu Nhân đạo năm 2012

Sáng 07/12/2012, Công đoàn ngành Y tế và bệnh viện Huyết học Truyền máu TP.HCM đã phối hợp tổ chức tổng kết công tác Hiến máu Nhân đạo năm 2012,..

Năm 2012

Tổng hợp hoạt động Hội năm 2012 đến 18-09-2012