Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu khoa sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu khoa sản bệnh

GIỚI THIỆU

(23/10/2017 10:48)
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA SẢN BỆNH

Chức năng chung

Đảm bảo an toàn người bệnh,an toàn trong điều trị trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi của bệnh viện, là nơi nhận tất cả các trường hợp thai kỳ nguy cơ chuyển từ các tuyến trước, các bệnh viện bạn và từ hệ thống khám thai của bệnh viện

Khám điều trị chăm sóc thai kỳ nguy cơ

Quản lý hiệu quả an toàn các thai kỳ nguy cơ

Hỗ trợ có hiệu quả cho công tác huấn luyện, đào tạo cho nhiều cấp: Sau đại học, đại học, nữ hộ sinh ở nhiều trường đại học và cho hệ thống đào tạo của bệnh viện.

Thực hiện nghiên cứu khoa học chủ yếu là nghiên cứu thai kỳ nguy cơ và hợp tác nghiên cứu các vấn đề về: quản lý thai kỳ nguy cơ, dự phòng thai kỳ nguy cơ với nhiều công trình phục vụ hiệu quả thực tiễn.

Là khoa có đơn vị chuyên biệt “Quản lý Đái tháo đường thai kỳ”, đầu tiên trong hệ thống các cơ sở sản phụ khoa nhằm đáp ứng thực tiễn của mô hình bệnh tật của xã hội.

Là đơn vị có nhiều can thiệp sáng tạo, hiệu quả, an toàn như: khởi phát chuyển dạ với bóng đôi cải tiến, bảo tồn tử cung sau mổ sinh trên nhau cài răng lược trên vết mổ cũ (hơn 90%), khám quản lý thai kỳ nguy cơ cao với phương thức khám trong ngày, khám quản lý thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Nguồn lực cơ bản:

  • 150 giường bệnh nội trú
  • Hơn 10.000 lượt bệnh lưu trú hàng năm
  • Với 14 bác sĩ và 41 nữ hộ sinh.
  • Tỷ lệ Bác sĩ : giường bệnh = 10,7. Hơn 95% các bác sĩ đều đã tốt nghiệp Sau đại học
  • Tỷ lệ Nữ hộ sinh : giường bệnh = 3,7. Với 15% nữ hộ sinh có trình độ cử nhân trở lên

 

Slogan

                  "CHĂM SÓC ÂN CẦN - HIỆU QUẢ TIN CẬY"

Bài viết khác