Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu phòng quản lý chất lượng - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu phòng quản lý chất lượng

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1. Quá trình thành lập và phát triển:

 • Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp chính thức hoạt động từ tháng 4 năm 2017, với nhân sự ban đầu gồm 5 thành viên. Đến tháng 2/2016, Phòng Quản lý chất lượng được ra đời theo Quyết định số 163/QĐ-BVHV ngày 29/1/2016 về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng, với nhân sự ban đầu gồm 7 thành viên.
 • Tính đến thời điểm tháng 31/10/2018, nhân sự của phòng gồm 10 thành viên bao gồm:
  • 1 bác sĩ sản phụ khoa
  • 1 bác sĩ Y học dự phòng
  • 3 cử nhân Y tế công cộng
  • 2 cử nhân hộ sinh
  • 1 kỹ sư vật lý kỹ thuật
  • 2 kỹ sư công nghệ thông tin

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng (căn cứ Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện)

 • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Thành tích

 • Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người thợ” năm 2016 “Quyết định số 344/QĐ-KT, Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế TP Hồ Chí Minh”.
 • Giải đặc biệt hội thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) của bệnh viện, với câu khẩu hiệu: “Đồng hành cùng bạn, Vượt cạn an toàn”
 • Quyết định số 139-QĐ/ĐU ngày 28/4/2017 của Sở Y tế TP.HCM về việc đạt thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Quy trình đã xây dựng:

 • Quy trình chống nhầm lẫn người bệnh thông qua vòng nhận diện.
 • Quy trình xét duyệt và nghiệm thu đề án cải tiến chất lượng
 • Quy trình kiểm tra an toàn người bệnh

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

Họ tên

Chức danh

Chức vụ

Phụ trách chính

1

Trần Thị Thanh Thủy

Bác sĩ chuyên khoa II

Trưởng Phòng

Quản lý chung

2

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Bác sĩ Y học dự phòng

Nhân viên

Quản lý sự cố, nguy cơ

3

Nguyễn Trí Võ Tam Anh

Kỹ sư

Nhân viên

Quản lý an toàn trong trang thiết bị y tế

Khảo sát hài lòng nhân viên y tế

4

Nguyễn Thị Hòa

Hộ sinh

Nhân viên

Quản lý sự cố, nguy cơ

5

Lục Bội Ngọc

Hộ sinh

Nhân viên

Quản lý văn thư

Khảo sát hài lòng người bệnh

6

Lê Thị Thảo Nguyên

 

Cử nhân Y tế công cộng

Nhân viên

Đề án cải tiến chất lượng

Quy trình, hướng dẫn công việc

7

Điền Ngọc Trang

Cử nhân Y tế công cộng

Nhân viên,

tổ trưởng Công đoàn

Đánh giá chất lượng bệnh viện

Đào tạo – Huấn luyện

 

8

Huỳnh Ngọc Phước

Cử nhân Y tế công cộng

Nhân viên

Quản lý chỉ số chất lượng

Quản lý sự cố, nguy cơ

9

Bùi Thị Thanh Hồng

 

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Nhân viên

Phát triển công nghệ thông tin liên quan đến QLCL

10

Nguyễn Thành Danh

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Nhân viên

Phát triển công nghệ thông tin liên quan đến QLCL

Bài viết khác