Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương

Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương

Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương

Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương

Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương
Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn . - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Kính gởi !Tôi đã thực hiện Tầm soát ung thư ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 06/11/2017 . Xét nghiệm HPV Genotype 16, HPV Genotype 18 và Genotype Orther Highrisk , và xét nghiệm tế bào . Số tiền tầm 1.7 triệu . Kết quả là ÂM TÍNH hết 03 loại HPV . Kết luận của Bác sĩ như sau : 1 Không tìm thấy virus trong mẫu ; 2. Không tổn thương trong biểu mô hay ung thư . Vậy với kết quả và kết luận như vậy . Thời gian lần tới Tôi khám lại là bao lâu nữa . Xin chân thành cảm ơn .

Trả lời:

(15-11-2017 10:44)

Bác sĩ chào bạn. Tầm soát ung thư là cần thiết ở phụ nữ đã có quan hệ. Có nhiều loại xét nghiệm với giá tiền khác nhau. Trường hợp của bạn làm xét nghiệm HPV và Thinprep là xét nghiệm tốt nhất có giá trị 3 năm. Tuy nhiên, khám phụ khoa không chỉ kiểm tra ung thư cổ tử cung mà còn kiểm tra âm đạo, tử cung, 2 buồng trứng. Cần khám phụ khoa định kì mỗi 6 tháng.
Thân chào bạn

BS. Võ Tầm Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác