Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương
Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam

Bài viết khác