ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018

TS.BS.HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT (Giám Đốc BV Hùng Vương)- Phát biểu khai mạc Đại Hội

Đại biểu tham dự Đại Hội

Đại biểu thảo luận văn kiện Đại Hội

Biểu quyết thông qua 

Hình ảnh đội văn nghệ BV Hùng Vương

Hòa mình với sức sống trẻ

Một số hình ảnh khen thưởng và biểu dương tại Đại Hội Đại Biểu BV Hùng Vương năm 2018

 

Bài viết khác