Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hình ảnh về Hội nghị khoa học “Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa” lần 2 Ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Từ trái qua (ThS.BS. Lê Quang Thanh - Giám Đốc BV Từ Dũ; TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV Hùng Vương; ThS. BS Hà Tố Nguyên -Trưởng Khoa CĐHA BV Từ Dũ; BS.CKII.Trần Thiện Vĩnh Quân - Thường vụ Đảng ủy BV Hùng Vương)

Đội văn nghệ của Bệnh viện Hùng Vương 

MC giới thiệu chương trình Hội nghị tại phiên toàn thể

TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV Hùng Vương -  Phát biểu khai mạc hội nghị

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các báo cáo viên trong và ngoài nước

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các nhà tài trợ

Chủ tọa đoàn của Phiên toàn thể

Thảo luận sau các bài báo cáo tại phiển toàn thể

ThS.BS. Nguyễn Trần Bảo Chi - Phó khoa Khám Bệnh A, BV. Hùng Vương - trình bày tại phiên IIB

Chủ tọa đoàn phiên IIB từ trái qua (TS. Trần Việt Thế Phương; BS.CKII. Nguyễn Vũ Mỹ Linh – trưởng Khoa Khám Bệnh A, BV Hùng Vương)

Chủ tọa đoàn phiên IIC (ThS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc BV Hùng Vương; PGS.TS.BS. Vũ Bá Quyết - Giám đốc BV Phụ Sản Trung Ương)

Chủ tọa phiên IIIA (GS. Hoàng Chung Minh - Chủ tịch Hội CHU Grenoble, Pháp; BS.CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV Hùng Vương) 

Bài viết khác