HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2017

BS.Nguyễn Văn Giang (Phó phòng Chỉ Đạo Tuyến-BVHV) thông qua chương trình Hội nghị

BS. Lê Kim Bá Liêm (Trưởng phòng Chỉ Đạo Tuyến-BVHV) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 

BS.Nguyễn Thúy Nga (Trưởng phòng TCCB-BVHV) đọc Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân

PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng (Phó Giám đốc SYT-Tp.HCM) phát biểu chỉ đạo

TS.BS.TTUT.Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc BVHV) phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các bệnh viện quận, huyện,...phát biểu tại hội nghị

Tập thể và cá nhân nhận khen thưởng và chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Bài viết khác