HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017

Đội văn nghệ của Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS.TTUT Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc BVHV) Thông qua phương hướng hoạt động của Đảng bộ Bệnh viện năm 2018

BSCKII.Huỳnh Xuân Nghiêm (Phó Giám đốc BVHV) thông qua các hoạt động của Bệnh viện năm 2017

Ths.BS.Phan Thị Hằng (Phó Giám đốc BVHV) thông qua danh sách chuyển đổi Đảng viên

Ban Giám đốc nhận những bó hoa tươi thắm từ BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên

BS.CKI.Nguyễn Bảo Trị trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Khen thưởng 5 chi bộ cùng cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017

Bài viết khác