Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Sơ lược Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông gồm những tin, tài liệu (quy định tại điều 1 QĐ số 21/2019/QĐ-TTg)

1. Thông tin, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu, đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng thủ đất nước, ứng phó với chiến tranh, tình trạng khẩn cấp chưa công bố hoặc không công bố thuộc các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; báo chí; xuất bản; in, phát hành; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở (sau đây gọi tắt là “thông tin và truyền thông”).

2. Thông tin, tài liệu về các cuộc đàm phán, tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin và truyền thông, kết quả điều tra, công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, phát minh, sáng chế, công trình khoa học, giải pháp hữu ích, bí quyết công nghệ ngành thông tin và truyền thông đặc biệt quan trọng với quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội chưa công bố hoặc không công bố.

3. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Bài viết khác