THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 2/9 năm 2018

_______________________

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khoản 1, điều 8 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ;

Bệnh viện Hùng Vương thông báo việc nghỉ Lễ ngày Quốc khánh năm 2018 như sau:

- Nghỉ Lễ ngày Quốc khánh là 01 ngày: ngày 02/09/201

- Nghỉ Bù Lễ: ngày 03/09/2018 do ngày 02/09/2018 trùng với ngày nghỉ hằng tuần là Chủ nhật; Riêng khoa Khám bệnh A không nghỉ bù Lễ (vì ngày Chủ nhật là ngày làm việc bình thường), ngày 03/09/2018 khoa Khám bệnh A làm việc như ngày Chủ nhật hằng tuần.

- Từ ngày 04/09/2018, nhân viên đi làm lại bình thường

          Dựa theo thời gian nghỉ Lễ nêu trên, Bệnh viện Hùng Vương yêu cầu:

  • Phòng Hành chính quản trị thực hiện treo cờ Tổ quốc vào ngày nghỉ Lễ;
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp lập bảng trực bệnh viện;
  • Khoa Khám bệnh A, Khám bệnh B, Sơ sinh, phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo lịch nghỉ Lễ cho bệnh nhân & trên trang web của bệnh viện;

          Ban chủ nhiệm các khoa/phòng có trách nhiệm bố trí nhân viên trực, tăng cường theo đúng quy định; thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, tắt các thiết bị điện không sử dụng, đảm bảo an toàn tại khoa/phòng; đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc khám, chữa bệnh trong thời gian nghỉ Lễ./.

Nơi nhận:

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT;

 PQV (30b)

GIÁM ĐỐC

 

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Bài viết khác