Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

_______________________

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khoản 1, điều 8 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 573/TB-VPCP ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ;

   Bệnh viện Hùng Vương thông báo việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 như sau:

  • Nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 là 05 ngày, bắt đầu từ 14/02/2018 đến 18/02/2018

(ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 03 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

  • Nghỉ Bù Tết Nguyên Đán vào ngày 19 & 20/02/2018 (tức mùng 04 & 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất) do ngày 17 & 18/02/2018 (tức mùng 02 & 03 Tết) trùng vào ngày nghỉ hằng tuần là Thứ 7 & Chủ nhật.
  • Từ ngày 21/02/2018 (tức mùng 06 Tết), nhân viên đi làm lại bình thường.

Dựa theo thời gian nghỉ Tết nêu trên, Bệnh viện Hùng Vương yêu cầu:

  • Phòng Hành chính quản trị thực hiện treo cờ Tổ quốc vào ngày nghỉ Tết;
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp lập bảng trực bệnh viện;
  • Khoa Khám bệnh A, Khám bệnh B, Sơ sinh, phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo lịch nghỉ Tết cho bệnh nhân & trên trang web của bệnh viện;

          Ban chủ nhiệm các khoa/phòng có trách nhiệm bố trí nhân viên trực, tăng cường theo đúng quy định; thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc trước khi nghỉ Tết; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tại khoa/phòng, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc khám, chữa bệnh trong thời gian nghỉ Tết./.

Nơi nhận:

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT;

PQV (33b)

GIÁM ĐỐC

(đã ký )

 

TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Bài viết khác