Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương

Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương

Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương

Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương

Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương
Các bước thực hiện tiếp nhận sanh - Bệnh viện Hùng Vương

Các bước thực hiện tiếp nhận sanh

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN SANH

1. Mục tiêu

- Phân loại ưu tiên khi tiếp nhận sản phụ đến khám tại khu nhận sanh của khoa.

- Thực hiện khám chẩn đoán, xử trí phù hợp.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho thai phụ đến khám tại khu tiếp nhận sanh của Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực – Chống độc bệnh viện Hùng Vương.

3. Thuật ngữ - định nghĩa

► Tình trạng cấp cứu:

- Được tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng cấp cứu.

- Có dấu hiệu cấp cứu: đau bụng nhiều, mệt nhiều, ra huyết nhiều, vỡ ối, nhức đầu hay chóng mặt nhiều.

4. Các bước thực hiện

A. Sản phụ trong tình trạng cấp cứu từ 25 – 40 phút

Bước 1: Tiếp nhận sản phụ (5 phút)

Nội dung công việc

Phụ trách thực hiện

- Nhận định ngay sản phụ có vấn đề cấp cứu để dược ưu tiên tiếp nhận ngay.

- Hỏi thông tin của sản phụ.

- Hướng dẫn sản phụ hay người nhà khai tờ thông tin.

- Xem toàn bộ hồ sơ khám thai.

- Hỏi bệnh sử, tiền sử.

- Nhập thông tin sản phụ để làm hồ sơ bệnh án.

- Hộ sinh

- NV chăm sóc KH

 

Bước 2: Khám sản phụ và chẩn đoán (5-10 phút)

Hộ sinh

Bác sĩ

- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn

- Nghe TT, đo BCTC.

- Lập đường truyền (nếu có y lệnh)

 

- Hỏi bệnh sử, tiền sử

- Khám tổng quát

- Khám bụng

- Khám âm đạo bằng mỏ vịt

- Khám âm đạo bằng tay

- Có thể mời khẩn siêu âm, đo ngay monitor

→ Sớm nhất đưa ra chẩn đoán.

Bước 3: Xử trí

Chuyển phòng mổ (5 - 10 phút)

Chuyển khoa sanh (10 - 15 phút)

- Nếu có chỉ định phẫu thuật khẩn hoặc cấp cứu

- Hội chẩn khoa theo qui định

- Chỉ định mổ khẩn hay cấp cứu theo qui định.

- Chuẩn bị e kíp phẫu thuật

- Tư vấn ký đồng thuận.

- Sản phụ có chỉ định chuyển khoa sanh.

- Hộ sinh tư vấn sanh dịch vụ hay BHYT

- Sản phụ đăng ký theo phiếu yêu cầu KCB + đóng tạm ứng theo qui định.

- Hộ sinh báo cho thân chủ khi sản phụ đăng ký sau đó đánh dấu trên phiếu thông báo.

Bước 4: Hoàn tất hồ sơ và thủ tục xuất khoa (10 phút)

- Bác sĩ hoàn tất hồ sơ bệnh án.

- Hộ lý chuyển sản phụ đến các khoa theo y lệnh.

B. Sản phụ không có cấp cứu đến khám nhập sanh: 50 phút

Bước 1: Tiếp nhận sản phụ (trong vòng 10 phút)

Tình trạng

Nội dung công việc

Phụ trách thực hiện

Thời gian

Sản phụ không có tình trạng

cấp cứu

- Sản phụ được hướng dẫn chọn lọc và sắp xếp hồ sơ khám thai. Sau đó nộp vào rổ theo thứ tự.

- Tiếp nhận hồ sơ + thu nhận thông tin như trên.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Hộ sinh

Sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ hoàn tất thông tin trong vòng 15phút

Lưu ý: khi thời điểm có nhiều sản phụ (trên 10) hoặc khi đó có trường hợp cấp cứu thì thời gian tiếp cận hồ sơ đã để vào rỗ của sản phụ có thể kéo dài hơn.

Bước 2: Khám sản phụ (trong vòng 15 phút)

Hộ sinh

Bác sĩ

- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn

- Nghe TT, đo BCTC.

- Lập đường truyền (nếu có y lệnh)

 

- Hỏi bệnh sử, tiền sử

- Khám tổng quát

- Khám bụng

- Khám âm đạo bằng mỏ vịt

- Khám âm đạo bằng tay

→ Sớm nhất đưa ra chẩn đoán.

Bước 3: Xử trí (trong vòng 10 phút)

Chuyển khoa sanh

Chuyển trại

Làm thêm CLS

- Sản phụ có dấu sanh sẽ được chuyển khoa sanh.

- Hộ sinh tư vấn sanh dịch vụ hay BHYT

- Sản phụ đăng ký theo phiếu yêu cầu KCB + đóng tạm ứng theo qui định.

- Hộ sinh báo cho thân chủ khi sản phụ đăng ký sau đó đánh dấu trên phiếu thông báo.

- Bác sĩ cho y lệnh chuyển trại theo dõi (sản bệnh)

- Sản phụ đăng ký theo phiếu yêu cầu KCB + đóng tạm ứng theo qui định.

- Hộ sinh báo cho thân chủ khi sản phụ đăng ký sau đó đánh dấu trên phiếu thông báo.

- Bác sĩ cho y lệnh cần đánh giá thêm bằng các xét nghiệm hay CLS: siêu âm, đo monitor, xét nghiệm máu…

- Hộ sinh thực hiện.

- Bước 5

Bước 4: Hoàn tất hồ sơ và thủ tục xuất khoa (trong vòng 15 phút)

- Bác sĩ hoàn tất hồ sơ bệnh án.

- Hộ lý chuyển sản phụ đến các khoa theo y lệnh.

Bước 5: Thực hiện đánh giá thêm sản phụ (thời gian tùy thuộc vào kết quả cận lâm sàng).

Bác sĩ sẽ đọc kết quả xét nghiệm hay CLS sau đó đưa ra chẩn đoán và xử trí:

- Chuyển cấp cứu.

- Chuyển khoa sanh.

- Chuyển khoa khác.

- Xuất viện về khám thai định kỳ theo hẹn.

Hoàn tất hồ sơ và thủ tục xuất khoa.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác