Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương
Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký lưu trú trực tuyến cho bệnh nhân nội trú và người nhà nuôi bệnh

Bệnh nhân khi nhập viện đi sinh/ điều trị bệnh và người nhà đi nuôi bệnh vui lòng mang theo:

Căn cước công dân (CCCD) để đăng ký lưu trú trực tuyến, thực hiện đăng ký tại Quầy tiếp nhận của Khoa đang điều trị.

- Quy định người nuôi bệnh hiện tại:

+ Ban ngày: 1-2 người nuôi bệnh;

+ Ban đêm (Từ 21g đến 6g sáng hôm sau): chỉ 01 người nuôi bệnh ở lại.

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác