Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện
Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện

 

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG NGOẠI TRÚ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TIẾP 

1. Đăng ký tại "Quầy hướng dẫn" Tầng trệt – Tòa nhà Bách Hợp

Khi khách hàng có nhu cầu khám dịch vụ, bao gồm:

- Khám thai dịch vụ

- Khám Nhũ   

- Khám Nhi

- Khám phụ khoa dịch vụ

* LỊCH KHÁM PHỤ KHOA DỊCH VỤ TỪ NGÀY 22/7/2024 - 28/7/2024

2. Đăng ký tại "Quầy hướng dẫn" Tầng trệt – Tòa nhà Cát Tường

Khi khách hàng có nhu cầu khám không dịch vụ (Có BHYT hoặc Không có BHYT), bao gồm:

- Khám Thai thu phí

- Khám Phụ khoa thu phí

- Khám thai BHYT (Có giấy chuyển tuyến)

- Khám phụ khoa BHYT (Có giấy chuyển tuyến)

3. Đăng ký trực tiếp tại khoa khám bệnh

- Kế hoạch hoá gia đình

+ Vị trí đăng ký: Quầy tiếp nhận Dãy H, lầu 3, toà nhà Bách Hợp

- Hiếm muộn

+ Vị trí đăng ký: Quầy tiếp nhận Dãy H, lầu 4, toà nhà Bách Hợp

- Di truyền y học

+ Vị trí đăng ký: Quầy tiếp nhận Dãy H, lầu 9, toà nhà Bách Hợp

Cập nhật:10/6/2024

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác