Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình
Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình

Dịch vụ Phòng sanh gia đình (Family Delivery Room Service)  | 11200

Một người thân được ở bên cạnh sản phụ tại box sanh, nắm tay cùng sản phụ vượt qua quá trình vượt cạn. Dịch vụ này chỉ áp dụng với sinh thường.