Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương
Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng sinh

     Bệnh viện Hùng Vương thông báo về việc hướng dẫn thủ tục cấp lại chứng sinh:
     - Các trường hợp mất, rách nát chứng sinh
     - Nhằm lẫn thông tin trong chứng sinh

Khách hàng vui lòng tải các biểu mẫu tại đây

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác