Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương
Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân

     Bệnh viện Hùng Vương thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho bệnh nhân như sau:

     1. Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến: Cung cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án

     2. Các bước thực hiện:

     - Bước 1: Người bệnh truy cập vào đường liên kết (hoặc mã QR code) tại các phương tiện truyền thông (website, fanpage) của Bệnh viện Hùng Vương.

     Link:  https://bvhungvuong.vn/danh-cho-benh-nhan/thong-bao-trien-khai-tiep-nhan-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen

     Hoặc quét mã QR:

 

        

 

     - Bước 2: Người bệnh thực hiện nhập thông tin theo hướng dẫn trong link.

     - Bước 3: Phòng Kế hoạch tổng hợp tiếp nhận thông tin hồ sơ yêu cầu của người bệnh, gửi phản hồi, phiếu hẹn qua email do người bệnh cung cấp

     - Bước 4: Phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo kết quả cho bệnh nhân qua email hoặc số điện thoại

     - Bước 5: Người bệnh đến Phòng Kế hoạch Tổng hợp để nhận bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án theo phiếu hẹn.

     3. Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 21/06/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác