Thông tin về tầm soát tiền sản

Thông tin về tầm soát tiền sản

Thông tin về tầm soát tiền sản

Thông tin về tầm soát tiền sản

Thông tin về tầm soát tiền sản
Thông tin về tầm soát tiền sản

Thông tin về tầm soát tiền sản

Khi khám thai theo lịch tại BV Hùng Vương, có những tầm soát tiền sản quan trọng thai phụ cần phải tầm soát theo tuổi thai nhằm mục đích phát hiện bất thường về hình thái và nhiễm sắc thể của thai nhi.

Tuổi thai

Tầm soát tiền sản

Thai 11 tuần → 13 tuần 6 ngày

Siêu âm hình thái học tam cá nguyệt 1

Xét nghiệm Double test hoặc NIPT

NIPT (có thể thực hiện khi thai lớn hơn 10 tuần)

Sinh thiết gai nhau khi có chỉ định

Thai 16 tuần – 20 tuần

Xét nghiệm Triple test nếu chưa xét nghiệm Double test

Siêu âm Soft Marker khi có chỉ định

Chọc ối khi có chỉ định

Thai 20-24 tuần

Siêu âm 4D

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác