Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023  | 412

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website bệnh viện. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế tại bệnh viện.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023  | 448

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 11/9/2023 - 15/9/2023  | 430

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 21/8/2023 - 25/8/2023  | 945

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 14/8/2023 - 18/8/2023  | 630

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 7/8/2023 - 11/8/2023  | 454

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 17/7/2023 - 21/7/2023  | 444

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 10/7/2023 - 15/7/2023  | 494

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 26/6/2023 - 30/6/2023  | 500

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

1