Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên

     Nhân viên có nhu cầu xin cấp giấy xác nhận quá trình thực hành thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Nhân viên truy cập vào link liên kết hoặc mã QR code bên dưới tại các phương tiện truyền thông (website, fanpage) của bệnh viện

  • Bước 2: Nhân viên thực hiện nhập thông tin theo hướng dẫn trong biểu mẫu "Yêu cầu cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành"
  • Bước 3: Phòng Kế hoạch tổng hợp tiếp nhận thông tin hồ sơ yêu cầu của nhân viên, gửi phản hồi, phiếu hẹn qua email cho nhân viên cung cấp
  • Bước 4: Phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo kết quả cho nhân viên qua email hoặc số điện thoại
  • Bước 5: Nhân viên đến phòng Kế hoạch tổng hợp để nhận giấy xác nhận quá trình thực hành theo phiếu hẹn.        
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác