Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương
Ban chấp hành lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành lâm thời

NHIỆM KỲ LÂM THỜI 2007-2008
BAN CHẤP HÀNH
1.BS Phạm Quốc Hùng                     Trưởng phòng Hành chính Quản trị
2.BS Phạm Văn Hùng                       Nguyên Phó Giám đốc
3.CN Ngô Thị Ngọc Dung                  Cán bộ phòng Hành chính Quản trị
4.BS Trần Thiện Vĩnh Quân               Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
5.BS Hoàng Thị Thanh Thảo              Bác sĩ khoa kế hoạch Gia đình
6.BS Lê Kim Bá Liêm                        Nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
7.NHS Ngô Xem                               Cán bộ phòng Điều dưỡng
BAN THƯỜNG VỤ
1.BS Phạm Quốc Hùng                     Chủ tịch
2.BS Phạm Văn Hùng                       Phó Chủ tịch
3.CN Ngô Thị Ngọc Dung                  Uỷ viên Thư ký
BAN KIỂM TRA
1.BS Trần Thiện Vĩnh Quân               Uỷ viên BCH - Trưởng ban
2.CN Ngô Đăng Quốc Định                Thành viên
3.NHS Hà Thị Mai                              Thành viên
BAN TÀI CHÍNH
1.BS Phạm Quốc Hùng                     Trưởng ban - Chủ tài khoản 
2 CN Ngô Thị Ngọc Dung                  Kế toán
3 NHS Ngô Xem                               Thủ quỹ
 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác