Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương
Ban chấp hành nhiệm kỳ I - Bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành nhiệm kỳ I

NHIỆM KỲ I  ( 2008-2012 ) 

BAN CHẤP HÀNH

1.BS Phạm Quốc Hùng                    Chủ tịch

2.PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung             Phó Chủ tịch

3.CN Ngô Thị Ngọc Dung                 Ủy viên Thường vụ

4.BS Trần Thiện Vĩnh Quân             Ủy viên

5.BS Hoàng Thị Thanh Thảo            Ủy viên

6.BS Lê Kim Bá Liêm                      Ủy viên

7.NHS Ngô Xem                              Ủy viên

8.NHS Trần Thị Mỹ Linh                  Ủy viên

9.CN Ngô Đặng Quốc Định             Ủy viên

BAN THƯỜNG VỤ

1.BS Phạm Quốc Hùng                   Phụ trách chung

2.PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung            Phụ trách đối ngoại, truyền thông

3.CN Ngô Thị Ngọc Dung                Phụ trách văn phòng, thủ quỹ

BAN TÀI CHÍNH

1.BS Phạm Quốc Hùng                   Chủ tài khoản

2.CN Ngô Thị Kim Dung                  Kế toán

3.NHS Ngô Xem                             Thủ quỹ

BAN KIỂM TRA

1.BS Trần Thiện Vĩnh Quân             Trưởng ban

2.CN Đặng Lê Dung Nghi                Thành viên

3.NHS Hà Thị Mai                           Thành viên

BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

1.BS Hoàng Thị Thanh Thảo              Trưởng ban

2.BS Lê Thị Lan Phương                   Ủy viên

3.DS Huỳnh Thị Ngọc Hạnh               Ủy viên

2.CN Thân Thị Ngọc Thạch                Ủy viên

BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

            1.BS Lê Kim Bá Liêm                      Trưởng ban

            2.NHS Trần Thị Mỹ Linh                  Ủy viên

            3.CN Ngô Đặng Quốc Định              Ủy viên

            4.CS Vũ Văn Hùng                          Ủy viên

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác