Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương nhận Bằng khen về thành tích Hiến máu Nhân đạo năm 2008

Năm 2008, toàn thành phố vận động được trên 107.000 đơn vị máu so với chỉ tiêu do UBND.TP giao là 85.000 đơn vị, trong đó tỉ lệ máu sạch chiếm hợn 95%. hầu hết các đơn vị đều đã vận động đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao, trong đó nổi bật là quận Phú Nhuận và huyện Bình Chánh.

Trong dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, của Chủ tịch UBND thành phố, của Trung ương Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam và Giấy khen của Hội ChữThập đỏ thành phố. Bệnh viện Hùng Vương cũng nhận được Bằng khen của UBND thành phố trong dịp này

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác