Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2008

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quyết định 214/QĐ-TUHCTĐ ngày 29/12/2008 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phó Chủ tịch Đoàn Văn Thái

Thành tích hoạt động Hội năm 2009

Tập thể

Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 52

Cá nhân

1.Bs Phạm Quốc Hùng - Bằng số 77

2.Bà Đỗ Thị Thơ - Bằng số 78

 

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Quyết định 5346/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dânthành phố

Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài

Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu nhân đạo năm 2008

Tập thể

Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương – bằng số 97

 

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Quyết định 06 QĐ/KT.CTĐ ngày 15/01/2009 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

Thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2009

Tập thể

1.Khoa Khám bệnh B

2.Khoa Xét nghiệm

3.Phòng Hành chính Quản trị

4.Phòng Chỉ đạo tuyến

5.Phòng Tổ chức Cán bộ

Cá nhân

1.Bs Lê Thị Lan Phương – Khoa Sanh

2.Bs Dương Hoàng Anh – Khoa Cấp cứu Nhận bệnh

3.CN Ngô Đặng Quốc Định – Khoa Xét nghiệm

4.CN Ngô Thị Ngọc Dung – Phòng Hành chính Quản trị

5.Bà Đặng Thị Mai Lâm – Phòng Kế hoạch Tổng hợp

6.Bà Huỳnh Thị Liễu – Văn phòng Hội

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác