Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2010


Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009

 

  Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định 111/QĐ-TUHCTĐ ngày 23/6/2010 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Đoàn Văn Thái  

 

Thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 

 

Tập thể

 

Khoa Hậu sản Hậu phẫu 

 

Khoa Kế hoạch Gia đình 

 

Phòng Tổ chức Cán bộ 

 

Phòng Hành chính Quản trị 

 

Nhóm từ thiện Đồng Tâm

Cá nhân  

 

Bà Nguyễn Thị Lang – Phòng Tổ chức Cán bộ 

 

Ông Vũ Văn Hùng – Phòng Hành chính Quản trị 

 

Bà Lê Thị Lan Phương – Khoa Sanh A 

 

Bà Hoàng Thị Thanh Thảo – Khoa Sanh A 

 

Bà Hà Thị Mai – Phòng Điều dưỡng 

 

Bà Phạm Quách Yến Xuân – Khoa Khám bệnh B 

 

Bà Điền Ngọc Thủy – Khoa Dược 

 

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Khoa Phẫu thuật Gây mê 

 

Bà Huỳnh Thị Liễu – văn phòng Hội Chữ thập đỏ 

 

Bà Đỗ Thị Thơ – văn phòng Hội Chữ thập đỏ  

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  

 

Quyết định 113/QĐ-TUHCTĐ ngày 24/6/2010 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Đoàn Văn Thái 

 

Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 5 năm (2005-2009)

 

 

 Tập thể

 

Cán bộ nhân viên bệnh viện Hùng Vương  

 

Ban Từ thiện Xã hội báo Giác Ngộ TP.Hồ Chí Minh 

 

Cá nhân 

 

Bà Vũ Thị Nhung 

 

Ông Phạm Quốc Hùng  

 

Bà Lê Thị Thanh Đào   

 

 

Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  

 

Quyết định 5844/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND thành phố 

 

Phó Chủ tịch, Hứa Ngọc Thuận 

 

Thành tích xuất sắc trong công tác công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2010

 Tập thể

 

Cán bộ nhân viên bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 106

 

 

Cá nhân  

 

Ông Phạm Quốc Hùng  - Bằng số 6

 

  

 

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An 

 

Quyết định 3108/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh Long An 

 

Chủ tịch Dương Quốc Xuân 

 

Thành tích trong hỗ trợ khám chữa bệnh cho phụ nữ nghèo

 

 Tập thể

 

Cán bộ nhân viên bệnh viện Hùng Vương  

 

 

Cá nhân 

 

 

Bs Phạm Thị Dung - Phó Giám đốc

Bs Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

 

Bs Nguyễn Vũ Mỹ Linh - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bà Huỳnh Thị Liễu - Văn phòng Hội Chữ thập đỏ 

 

Biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 76/QĐ-CTĐ ngày 15/11/2010 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

 

Tuyên dương “Hoa Việc Thiện” năm 2010

 Tập thể

Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

 

Cờ thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh 

 

Đơn vị Xuất sắc trong công tác Xã hội Nhân đạo năm 2010

 Tập thể

Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

Giấy khen của UBND huyện Đăk Mil tỉnh Đăc Nông

Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND huyện Đăk Mil

Chủ tịch Hoàng Công Thắng

Thành tích khám chữa bệnh cho người nghèo tại huyện năm 2010

Tập thể

Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

           Cá nhân

Bs Phạm Thị Dung - Phó Giám đốc

Bs Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác