Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2011

 

 

    Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nhân đạo" của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định 158/QĐ-TUHCTĐ ngày 13/6/2011 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng

Thành tích trong hoạt động nhân đạo và góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

1.Bà VŨ THỊ NHUNG

2.Bà PHẠM THỊ DUNG

3.Bà HUỲNH THỊ LIỄU

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

  Quyết định 18/QĐ-TUHCTĐ ngày 06/2/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng

Thành tích trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2011

 

Tập thể

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 98

2.Tổ Hội khoa KHÁM BỆNH B - Bằng số 99

Cá nhân

1.TRẦN THỊ QUYỀN NƯƠNG - Khoa Khám bệnh B - Bằng số 144

2.NGUYỄN THỊ LANG - Phòng Tổ chức Cán bộ - Bằng số 145

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định 341/QĐ-TUHCTĐ ngày 26/12/2011 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng

Thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

 

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 7

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

  Quyết định 129/QĐ-TUHCTĐ ngày 13/6/2011 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng

Thành tích trong hoạt động Chữ thập đỏ các năm 2006-2010

 

1.Tổ Hội khoa KHÁM BỆNH B

2.Tổ Hội khoa HẬU SẢN HẬU PHẪU

3.Tổ Hội khoa XÉT NGHIỆM

4.Tổ Hội khoa GIẢI PHẪU BỆNH LÝ-TẾ BÀO

5.Tổ Hội khoa SANH A

6.Ông TRẦN THIỆN VĨNH QUÂN

7.Ông HUỲNH KIM KHOE

8.Bà NGUYỄN THỊ BẠCH NGA

9.Bà ĐỖ THỊ THƠ

10.Bà LÊ THỊ LAN PHƯƠNG

11.Bà HÀ THỊ HƯƠNG

12.Ông VŨ VĂN HÙNG

13.Bà NGUYỄN MỸ HẠNH

14.Bà TRẦN THỊ QUYỀN NƯƠNG

15.Bà NGUYỄN THỊ LANG

16.Bà DƯƠNG HOÀNG ANH

17.Bà TÔ THỊ LÝ MỚI  

 

 

     Cờ thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh 

 

Đơn vị Xuất sắc trong công tác Chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2011

 Tập thể

     Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

 

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

  Quyết định 81KT/QĐ-CTĐ ngày 18/11/2011 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

Thành tích trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2011

 

 

 

Tập thể:      1.KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC

                   2.KHOA HIẾM MUỘN

                   3.KHOA XÉT NGHIỆM

                   4.KHOA HẬU SẢN HẬU PHẪU

5.ĐƠN VỊ DI TRUYỀN KHOA GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

Cá nhân:     1.Bác sĩ NGUYỄN BẢO TRỊ – Khoa Cấp cứu Hồi sức Chống độc

2.Bà HUỲNH THỊ HIẾU – Khoa Khám bệnh A

                   3.Bà NGUYỄN MỸ HẠNH – Khoa Phẫu thuật Gây mê

4.Bà NGÔ THỊ THANH THẮM – Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

5.Bà HÀ THỊ HƯƠNG – Phòng Tài chính Kế toán

                   6.Ông NGUYỄN CAO TÀI – Phòng Hành chính Quản trị

                   7.Bác sĩ QUÁCH HOÀNG ÂN – Phòng Chỉ đạo tuyến

                   8.Bà TRẦN THỊ NGỌC TRANG – Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

                   9.Bà NGUYỄN HÀ CẨM TÚ – Khoa Phụ nội Nội tiết

                   10.Bác sĩ NGUYỄN THÀNH TÂM – Khoa Sanh A

 

 

 

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

 

 

 

Quyết định 85KT/QĐ-CTĐ ngày 21/11/2011 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

Thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện  năm 2011

 

 

 

Tập thể:      1.KHOA SANH A

                   2.KHOA SANH B

                   3.KHOA NHI

                   4.KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

5.CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG – Công ty PAN PACIFIC

                   6.ĐỘI NỘI THÀNH 9 – Công ty LONG HẢI

Cá nhân:     1.Bà TRỊNH THỊ THU HẰNG – Khoa Dinh dưỡng

2.Bà VŨ THỊ AN KHÁNH – Khoa Dinh dưỡng

3.Bà VŨ THỊ MÙI – Khoa Dinh dưỡng

4.Ông HOÀNG VĂN HƯNG – Phòng hành chính Quản trị

5.Bà PHẠM NGỌC HÂN

6.Bà TRẦN THỊ ÁNH – Khoa Sanh B

7.Bà NGUYỄN QUẾ HƯƠNG – Khoa Sanh B

8.Bà LÝ THANH TRANG – Khoa Sanh B

9.Bác sĩ HÀ HUỲNH KIM YẾN – Khoa Sanh B

10.Bà LÊ THỊ BẠC – Công ty PAN PACIFIC

11.Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG – Công ty PAN PACIFIC

12.Bà ĐINH THỊ LY ĐA – Công ty PAN PACIFIC

13.Bà ĐẶNG THỊ KIM – Công ty PAN PACIFIC

14.Bà NGUYỄN THỊ THANH LIÊN – Công ty PAN PACIFIC

15.Bà NGUYỄN THU NGUYỆT – Công ty PAN PACIFIC

16.Bà HUỲNH THỊ THI – Công ty PAN PACIFIC

17.Bà TRẦN THỊ THU THỦY – Công ty PAN PACIFIC

18.Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN – Công ty PAN PACIFIC

                   19.Bà NGUYỄN THỊ HẠNH – Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

                   20.Bà PHẠM THỊ KIM CƯƠNG – Khoa Kế hoạch Gia đình

                   21.Bà TRẦN TRANG ĐÀI – Khoa Khám bệnh B

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác