Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2012

 

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011

 

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

 

 

  Quyết định 18/QĐ-TUHCTĐ ngày 06/2/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng

 

Thành tích trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2012

 

Tập thể

 

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 98

 

2.Tổ Hội khoa Khám bệnh B - Bằng số 99

 

Cá nhân

 

1.Hs Trần Thị Quyền Nương - Khám bệnh B - Bằng số 144

 

2.Bà Nguyễn Thị Lang - Tổ chức Cán bộ - Bằng số 145

 

 

 

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

 

  Quyết định 138/QĐ-TUHCTĐ ngày 29/11/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Nguyễn Hải Đường

 

Thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2012

 

Tập thể

 

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 148

 

2.Chi hội khoa Hậu sản Hậu phẫu - Bằng số 149

 

3.Từ Đức tịnh xá 120/31 Trần Bình Trọng phường 2 quận 5 – Bằng số 150

 

 Cá nhân

 

1. Bs Trần Thiện Vĩnh Quân - Bằng số 281

 

2. Bà Huỳnh Thị Liễu - Bằng số 282

 

3. Bà Đỗ Thị Thơ - Bằng số 283

 

4. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Bằng số 284

 

5. Ông Nguyễn Cao Tài - Bằng số 285

 

6. Bà Trần Thị Ngọc Trang - Bằng số 286

 

7. Bà Nguyễn Thị Phụng - Bằng số 287 

 

 

 

 Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

 

 Quyết định 04/QĐ-CTĐ ngày 24/5/2012 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

 

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

 

Thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện  năm 2012

 

       Tập thể:    

 

1. Phòng Chỉ đạo tuyến

 

    2. Phòng Tổ chức Cán bộ

 

3. Khoa Sanh A

 

4. Khoa Sanh B

 

5. Khoa Dinh dưỡng

 

6. Khoa nhi

 

7. Khoa Khám bệnh B

 

8. Khoa Hậu sản

 

9. Khoa Hậu sản Hậu phẫu

 

10. Khoa Phụ ngoại Ung bướu

 

11.Phòng khám Thanh thủy

 

12.Chi hội Pan Pacific

 

13.Chi hội Long Hải

 

14.Sạp báo Thanh niên

 

15.Gia đình ông Huỳnh Kim Khoe

 

16.Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

 

     Cá nhân:    

 

1. ĐD Nguyễn Bảo Anh - Phẫu thuật Gây mê - Hiến máu 10 lần

 

2. Ông Nguyễn Trọng Chính - Kiểm soát nhiễm khuẩn - Hiến máu 10 lần

 

3. Hs Lý Thanh Trang - Sanh B - Hiến máu 10 lần

 

4. Bs Vương Trọng Hiếu - Hiến máu 10 lần

 

5. Hs Nguyễn Thị Huệ - Sanh B - Hiến máu 10 lần

 

6. Ông Vũ Văn Hùng - Hành chính Quản trị - Hiến máu 10 lần

 

7. Bà Vũ Thị An Khánh - Dinh dưỡng - Hiến máu 10 lần

 

8. Bà Phạm Thị Minh Phấn - Pan Pacific - Hiến máu 10 lần

 

9. Hs Đinh Thị Mỹ Phượng - Hậu sản - Hiến máu 10 lần

 

10.Bs Phạm Bảo Trân - Hiến máu 10 lần

 

11.Ông Lưu Huỳnh Khiêm - Long Hải - Hiến máu 10 lần

 

12. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phẫu thuật Gây mê - Hiến máu 10 lần

 

13. Hs Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Sanh B - Hiến máu 11 lần

 

14.Hs Nguyễn Anh Đào - Nhi - Hiến máu 11 lần

 

15.Bs Nguyễn Văn Giang- Chỉ đạo tuyến - Hiến máu 11 lần

 

16.Bs Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiến máu 11 lần

 

17.CN Nguyễn Huy Phương - Xét nghiệm - Hiến máu 11 lần

 

18.Hs Trần Trang Đài - Khám bệnh B - Hiến máu 11 lần

 

19.CN Vũ Thị Phương Thảo - Chỉ đạo tuyến - Hiến máu 11 lần

 

20.Ông Trần Anh Vang - Long Hải - Hiến máu 11 lần

 

21.Bs Hồ Phạm Phương Ngân - Hiến máu 12 lần

 

22.Ông Nguyễn Đức Cảnh - Long Hải - Hiến máu 12 lần

 

23.Bs Tăng Quang Thái - Hiến máu 12 lần

 

24.Ông Nguyễn Anh Vũ - Hành chính Quản trị - Hiến máu 12 lần

 

25.Bà Nguyễn Thị Loan - Phẫu thuật Gây mê - Hiến máu 13 lần

 

26.Bs Nguyễn Thị Bạch Nga - Hiến máu 13 lần

 

27.Bà Phạm Thị Phương Dung - Pan Pacific - Hiến máu 14 lần

 

28.Bs Trần Bảo Nghĩa - Hiến máu 15 lần

 

29.Bà Trần Thị Ngọc Trang - Chẩn đoán Hình ảnh - Hiến máu 16 lần

 

30.Bs Nguyễn Phạm Hương Lan - Hiến máu 17 lần

 

31.CN Nguyễn Châu Phương Thảo - Xét nghiệm - Hiến máu 17 lần

 

32.CN Đặng Lê Dung Nghi - Di truyền - Hiến máu 18 lần

 

33.Hs Tô Thị Lý Mới - Tổ chức Cán bộ - Hiến máu 18 lần

 

34.Hs Nguyễn Quế Hương - Khám bệnh B - Hiến máu 19 lần

 

35.Bs Dương Hoàng Anh - Hiến máu 19 lần

 

36.Bà Đỗ Thị Mỹ Hồng - Hành chính Quản trị - Hiến máu 20 lần

 

37.Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Pan Pacific - Hiến máu 29 lần

 

38.Bs Phạm Quốc Hùng - Hiến máu 52 lần

 

39.Hs Nguyễn Thị Hạnh - Chẩn đoán Hình ảnh

 

40.Hs Trần Thị Quyền Nương - Khám bệnh B

 

41.Hs Phạm Thị Kim Cương - Kế hoạch Gia đình

 

42.Bà Huỳnh Thị Liễu - Văn phòng Hội

 

 

 

 

 

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

 

  Quyết định 110/QĐ-CTĐ ngày 16/11/2012 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

 

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

 

Tuyên dương Hoa Việc Thiện năm 2012

 

     1. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác