Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2013

 

 

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010
    Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011 
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012

 

 


     Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

 

Quyết định 2389/QĐ-CTN ngày 13/12/2013 của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan

 

Thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo từ thiện từ năm 2008 đến năm 2012 , góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc

Cá nhân

1.Bs Phạm Quốc Hùng - Vào sổ vàng số 2

 
 
 

Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ 

 Quyết định 2433/QĐ-TTg ngày 13/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

Thành tích trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc

Tập thể

 

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Vào sổ vàng số 1

 

 

 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh 

   Quyết định 7136/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND TP.HCM

Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận

 

Thành tích xuất sắc tình nguyện tham gia Hiến máu nhân đạo 20 lần trong nhiều năm liền, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của thành phố

Cá nhân

 

1.Bà Đặng Lê Dung Nghi - Bằng số 125

2.Bà Nguyễn Phạm Hương Lan - Bằng số 196  

 

 

 

Cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định **/QĐ-TUHCTĐ ngày **/12/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Nguyễn Hải Đường

Đơn vị Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 5 năm liên tục từ 2009 đến 2013

 

Tập thể

 

                Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quyết định 201/QĐ-TUHCTĐ ngày 15/11/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Nguyễn Hải Đường

 

Thành tích trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2013

Tập thể

 

1.Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 141

2.Tổ Hội khoa Khám bệnh B - Bằng số 142  

3.Từ Đức Tịnh xá - Bằng số 143   

  

  Cá nhân

1.Bà Huỳnh Thị Liễu - Bằng số 283 

  2.Bà Huỳnh Thị Hiếu - Bằng số 284 

3.Bà Nguyễn Thị Lang - Bằng số 285 

4.Bà Trần Thị Ngọc Trang - Bằng số 286 

5.Ông Nguyễn Cao Tài - Bằng số 287

 
 
 

  Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định 202/QĐ-TUHCTĐ ngày 15/11/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Nguyễn Hải Đường

 

Thành tích trong hoạt động nhân đạo xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cá nhân

1.Bà Đỗ Thị Thơ

    2.Bà Lê Thị Lan Phương

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

  Quyết định 203/QĐ-TUHCTĐ ngày 15/11/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Chủ tịch Nguyễn Hải Đường

 

Thành tích trong cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, một địa chỉ nhân đạo giai đoạn 2008-2012

Cá nhân

 

1.Ông Phạm Quốc Hùng - Bằng số 25

 

 

Cờ thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh 
 
Quyết định 02/QĐ-CTĐ ngày 03/01/2013 của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

Chủ tịch Nguyễn Thị Huệ

Đơn vị Thi đua Xuất sắc trong công tác Xã hội 3 năm liền 2010-2012

 

Tập thể

 

 

               Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

Cờ thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định **/QĐ-CTĐ ngày **/12/2013 của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

Chủ tịch Lê Quang Ninh

Đơn vị dẫn đầu cụm trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2013

Tập thể

               Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

 

 Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

  Quyết định 29/QĐ-CTĐ ngày 06/5/2013 của Hội Chữ thập đỏ thành phố

 

Chủ tịch Lê Quang Ninh

 

Thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2012

 

 

 

 Tập thể

 

 

 

1. Khoa Hậu phẫu

 

2. Khoa Hậu sản

 

3. Khoa Xét nghiệm

 

4. Khoa Khám bệnh B

 

5. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

6. Chi hội Pan Pacific

 

7. Chi hội Long hải

 

 

 

 Cá nhân

 

1. Bs Vũ Đình Tuân – Hiếm muộn

 

2. CN Đặng Lê Dung Nghi – Di truyền

 

3. Bà Hà Thị Hương – Tài chính Kế toán

 

4. Hs Cao Thị Ngọc Bích – Sanh A

 

5. Hs Trần Ngọc Ánh – Sanh B

 

6. Hs Huỳnh Thị Hiếu – Khám bệnh A

 

7. Hs Đặng Lệ Quyên – Khám bệnh B

 

8. Bà Hồ Thị Mộng Huyền – Xét nghiệm

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác