Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2014

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010
       Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013
 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quyết định **/QĐ-TUHCTĐ ngày ** của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trần Thị Hồng An

Thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2014

 

 

Tập thể

1. Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương 

2. Khoa Hậu sản A 

3. Khoa Hậu sản B 

4. Khoa Dinh dưỡng 

Cá nhân

1. Bà Huỳnh Thị Hiếu, khoa Khám bệnh A 

2. Bà Hồ Thị Mộng Huyền, khoa Xét nghiệm 

3. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, khoa Phẫu thuật Gây mê 

4. Bà Trần Thị Ngọc Trang, khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

5. Ông Trương Thành Trọng, khoa Dinh dưỡng

 

Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

  Quyết định **/QĐ-CTĐ ngày ** của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Chủ tịch Lê Quang Ninh

 

Thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2014

 

Tập thể

1. Khoa Xét nghiệm 

2. Khoa Sanh A 

3. Khoa Khám bệnh A 

4. Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

5. Chi hội Long Hải, Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

6. Chi hội PAN PACIFIC, Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương

7. Công ty TNHH-TM-DV Phạm Kiều Tạ phường 12, quận 5, TP.HCM

Cá nhân

1. Bà Trần Thị Quyền Nương, khoa Khám bệnh B 

2. Bà Trần Thị Kim Loan, khoa Khám bệnh A 

3. Bà Nguyễn Thanh Thủy, khoa Khám bệnh A 

4. Bà Trần Ngọc Ánh, khoa Sanh A

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, khoa Sơ sinh

6. Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan, khoa Hậu sản A

7. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, khoa Chống nhiễm khuẩn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác