Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2015

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014
 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Quyết định 65/QĐ-TUHCTĐ ngày 16/02/2016 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu 

 Thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015


 Tập thể 

01. Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 100

02. Khoa Hậu sản A - Bằng số 101

03. Khoa Hậu sản B - Bằng số 102

 Cá nhân 

01. Bà Huỳnh Thị Hiếu – Khoa Khám bệnh A - Bằng số 213

02. Bà Trần Thị Ngọc Trang – Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bằng số 214

03. Ông Trương Thành Trọng – Khoa Dinh dưỡng - Bằng số 215

 

 

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

 

Quyết định 112/QĐ-TUHCTĐ ngày 05/5/2015 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  

Phó Chủ tịch Trần Thị Hồng An
 

Thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2008-2015

 

Tập thể

01. Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương - Bằng số 71

02. Khoa Hậu sản B - Bằng số 72

03. Khoa Khám bệnh A - Bằng số 73

04. Khoa Khám bệnh B - Bằng số 74

05. Khoa Xét nghiệm - Bằng số 75

06. Khoa Sanh A - Bằng số 76

07. Khoa Phẫu thuật Gây mê - Bằng số 77

08. Phòng Hành chính Quản trị - Bằng số 78

09. Mai Linh Express - Bằng số 79

10. Vinasun Corp. - Bằng số 80

11. Đội Nội thành 9, Công ty CPDV Bảo vệ Long Hải - Bằng số 81

 Cá nhân

01. Ông Phạm Quốc Hùng – khoa Hậu sản B - Bằng số 118

02. Bà Huỳnh Thị Liễu – Văn phòng Hội - Bằng số 119

03. Bà Đỗ Thị Thơ – Văn phòng Hội - Bằng số 120

04. Ông Vũ Văn Hùng – phòng Hành chính Quản trị - Bằng số 121

05. Ông Nguyễn Cao Tài – phòng Hành chính Quản trị - Bằng số 122

06. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – khoa Phẫu thuật Gây mê - Bằng số 123 

07. Bà Nguyễn Thị Lang – phòng Tổ chức Cán bộ - Bằng số 124

08. Bà Hồ Thị Mộng Huyền – khoa Xét nghiệm - Bằng số 125

09. Ông Ngô Hoàng Ẩn – Đội Nội thành 9, Công ty CPDV Bảo vệ Long Hải - Bằng số 126

10. Ông Nguyễn Hữu Thanh Quang – Công ty Vinasun Corp. - Bằng số 127

 

Giấy khen của Thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện TP.Hồ Chí Minh 
  Quyết định 04/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2015 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố 
Phó Trưởng ban thường trực: Bs Lê Quang Ninh
Thành tích xuất sắc trong công tác công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2015
 Tập thể  
01. Bệnh viện Hùng Vương 
 
Giấy khen của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.Hồ Chí Minh 
  Quyết định 83/QĐ-HMNĐ ngày 28/12/2015 của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố 
Giám đốc: Bs Trần Thị Như Tố
Thành tích tố trong công tác công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2015
 Cá nhân  

 

01. Ông Phạm Quốc Hùng 
 
Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

 

 

   Quyết định 28/QĐ-CTĐ ngày 24/4/2015 của Hội Chữ thập đỏ thành phố  

 

 Chủ tịch Lê Quang Ninh 

Thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2008-2015

 

 Tập thể  

 
 

01. Khoa Hậu sản A 

02. Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

03. Khoa Sanh B 

04. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

05. Khoa Dược 

06. Khoa Sơ sinh 

07. Khoa Giải phẫu bệnh lý, Tế bào, Di truyền

08. Khoa Cấp cứu, Hồi sức Chống độc 

09. Phòng Tài chính Kế toán

10. Phòng Tổ chức Cán bộ

Cá nhân

01. Bà Huỳnh Thị Hiếu – khoa Khám bệnh A

02. Bà Nguyễn Thanh Thủy – khoa Khám bệnh A

03. Bà Đặng Lệ Quyên – khoa Kế hoạch Gia đình

04. Bà Trần Thị Quyền Nương – khoa Khám bệnh B

05. Bà Phạm Quách Yến Xuân – khoa Khám bệnh B

06. Bà Trần Thị Ngọc Trang – khoa Chẩn đoán Hình ảnh

07. Ông Trương Thành Trọng – khoa Dinh dưỡng

08. Bà Ngô Thị Thanh Thắm – khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

09. Bà Trần Ngọc Ánh – khoa Sanh A

10. Ông Huỳnh Kim Khoe – khoa Sanh A

11. Bà Nguyễn Thi Ngọc Mai – khoa Sanh A

12. Bà Nguyễn Hà Cẩm Tú – khoa Phụ nội Nội tiết

13 Ông Trần Trung Nam – khoa Phẫu thuật Gây mê

14. Bà Hà Thị Hương – phòng Tổ chức Cán bộ

15. Ông Nguyễn Bá Phúc – phòng Hành chính Quản trị

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác