Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương
Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2016

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2016

 

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2008

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2009

 

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2010

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2011

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2012

 

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2013

 

 Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2014

Các danh hiệu Thi đua Khen thưởng năm 2015

 

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh

Quyết định 2670/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND TP.Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu

Thành tích xuất sắc tham gia hiến máu tình nguyện 20 lần trong nhiều năm, nhân dịp kỷ niệm ngày "Thế gới tôn vinh người hiến máu tình nguyện"

 

Cá nhân

01. Bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Khoa Sanh - Bằng số 93

02. Bà Nguyễn Anh Đào - Khoa Sơ sinh - Bằng số 135

03. Ông Đỗ Trọng Chính - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bằng số 335

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác