Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương
Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác