Chuyên đề các quy định pháp luật

Chuyên đề các quy định pháp luật

Chuyên đề các quy định pháp luật

Chuyên đề các quy định pháp luật

Chuyên đề các quy định pháp luật
Chuyên đề các quy định pháp luật

Chuyên đề các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

“Chuyên đề các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ” Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 năm 2022, bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật với Chuyên đề các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ. Được biết, hội nghị được diễn ra trong 02 buổi chiều ngày 3/11/2022 và ngày 9/11/2022 tại hội trường tòa nhà Bách Hợp, bệnh viện Hùng Vương do Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc – Phó Chánh văn phòng Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh tham dự và báo cáo. Đây là hoạt động thường niên bệnh viện tổ chức nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật ra đời từ năm 2013. Ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.

H.N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác