Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Công bố kết quả vòng thi lý thuyết của Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023

     

     Đội nào sẽ là Quán quân của Hội thi bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023? Mời mọi người cùng theo dõi và đón chờ Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2023 tại Bệnh viện Hùng Vương.

Gia Hân

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác