Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc
Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng ủy - Ban Giám đốc

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành  | 206

Sáng ngày 22/3/2024 tại hội trường Sở Y tế, Đảng ủy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập huấn chuyên đề “ Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” - Năm 2023  | 1928

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” – Năm 2023.