Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023

 

DANH SÁCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN LẦN 5 - NĂM 2023

 

   - Thời gian: 7g00 - 16g00, ngày 15/11/2023

   - Địa điểm: Sảnh toà nhà Bách Hợp

   - 196 tình nguyện viên hiến máu

   - 350ml máu/tình nguyện viên

   - 294 đơn vị máu

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác