Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách khen thưởng thành tích tham gia Hiến máu Tình nguyện các năm 2008-2012

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THAM GIA VÀ VẬN ĐỘNG THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CÁC NĂM 2008-2012

CÁ NHÂN

Tham gia Hiến máu

1.      Ông Nguyễn Bảo Anh – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

2.      Ông Đỗ Trọng Chính – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

3.      Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

4.      Ông Vương Trọng Hiếu – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

5.      Bà Hoàng Thị Huệ – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

6.      Ông Vũ Văn Hùng – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

7.      Bà Vũ Thị An Khánh – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

8.      Ông Lưu Huỳnh Khiêm – Công ty TNHHTMDV Long Hải, đã hiến máu 10 lần 

9.      Bà Phạm Thị Minh Phấn – Công ty CPDVTM Pan Pacific, đã hiến máu 10 lần 

10. Bà Đinh Thị Mỹ Phượng – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

11. Bà Phạm Bảo Trân – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

12. Bà Lý Thanh Trang – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 10 lần 

13. Bà Trần Trang Đài – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

14. Bà Nguyễn Anh Đào – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

15. Ông Nguyễn Văn Giang – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

17. Ông Nguyễn Huy Phương – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

18. Bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

19. Bà Vũ Thị Phương Thảo – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 11 lần 

20. Ông Trần Anh Vang – Công ty TNHHTMDV Long Hải, đã hiến máu 11 lần 

21. Ông Trần Đức Cảnh – Công ty TNHHTMDV Long Hải, đã hiến máu 12 lần 

22. Bà Hồ Phạm Phương Ngân – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 12 lần 

23. Ông Tăng Quang Thái – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 12 lần 

24. Ông Nguyễn Anh Vũ – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 12 lần 

25. Bà Nguyễn Thị Loan – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 13 lần 

26. Bà Nguyễn Thị Bạch Nga – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 13 lần 

27. Bà Phạm Thị Phương Dung – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 14 lần 

28. Ông Trần Bảo Nghĩa – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 15 lần 

29. Bà Trần Thị Ngọc Trang – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 16 lần 

30. Bà Nguyễn Phạm Hương Lan – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 17 lần 

31. Bà Châu Nguyễn Phương Thảo – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 17 lần 

32. Bà Đặng Lê Dung Nghi – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 18 lần 

33. Bà Nguyễn Quế Hương – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 19 lần 

34. Bà Tô Thị Lý Mới – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 20 lần 

35. Bà Dương Hoàng Anh – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 21 lần 

36. Bà Đỗ Thị Mỹ Hồng – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 22 lần 

37. Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Công ty CPDVTM Pan Pacific, đã hiến máu 29 lần 

38. Ông Phạm Quốc Hùng – Bệnh viện Hùng Vương, đã hiến máu 52 lần

Vận động tham gia Hiến máu

39. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

40. Bà Trần Thị Quyền Nương – Khoa Khám bệnh B

41. Bà Trần Trang Đài – Khoa Khám bệnh B

42. Bà Phạm Thị Kim Cương – Khoa Hậu sản Hậu phẫu

43. Bà Huỳnh Thị Liễu – Văn phòng Hội Chữ thập đỏ

TẬP THỂ

Gia đình tham gia Hiến máu

1.      Gia đình ông Huỳnh Kim Khoe – Khoa Sanh A

2.      Gia đình bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Khoa Phẫu thuật Gây mê

3.      Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Khoa Hậu sản

Tập thể tham gia Hiến máu

4.      Phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hùng Vương

5.      Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Hùng Vương

6.      Khoa Sanh A – Bệnh viện Hùng Vương

7.      Khoa Sanh B – Bệnh viện Hùng Vương

8.      Khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện Hùng Vương

9.      Khoa Nhi – Bệnh viện Hùng Vương

10. Khoa Khám bệnh B – Bệnh viện Hùng Vương

11. Khoa Hậu sản – Bệnh viện Hùng Vương

12. Khoa Hậu sản Hậu phẫu – Bệnh viện Hùng Vương

13. Khoa Phụ ngoại Ung bướu – Bệnh viện Hùng Vương

14. Phòng khám Thanh Thủy – Công ty TNHHTMDV Phạm Kiều Tạ

15. Công trình Bệnh viện Hùng Vương – Công ty CPDV Pan Pacific

16. Đội Nội thành 9 – Công ty TNHHTMDV Long Hải

17. Quầy báo Thanh niên – Bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác