Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương
Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời - Bệnh viện Hùng Vương

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

Sở Y tế

Thành phố Hồ Chí Minh

 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------------------------

         Số:        /BVHV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 3 năm 2007

Về việc đề nghị công nhận thành lập Hội Chữ Thập đỏ BV Hùng Vương, công nhận Ban chấp hành, Hội viên, cấp Huy hiệu và  cấp Thẻ Hội viên. 

Kính gửi:Ban Chấp hành Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đồng thời để thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như hưởng ứng chương trình liên tịch giữa Sở Y tế và Hội Chữ Thập đỏ thành phố về việc thành lập các cơ sở Hội Chữ Thập đỏ trong các đơn vị thuộc ngành Y tế thành phố, xét thấy bệnh viện Hùng Vương hiện là bệnh viện chuyên khoa phụ sản loại 1 tuyến 4 của thành phố có quy mô 850 giường bệnh nội ngoại trú với nhiệm vụ được giao là tiếp nhận khám và điều trị cho nhân dân thành phố và khu vực lân cận về lĩnh vực chuyên ngành sản phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch gia đình. Trong các năm qua, bình quân hàng năm, bệnh viện tiếp nhận khám phân loại, phát hiện bệnh cho khoảng 350.000 - 400.000 lượt người, đồng thời tổ chức các đoàn công tác xã hội từ thiện để khám miễn hoặc giảm phí cho khoảng 40.000 - 45.000 lượt đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn theo chỉ đạo của Sở Y tế hoặc theo đề nghị của các cơ sở với giá trị miễn giảm trên dưới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc và các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh còn tổ chức các đợt thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi,... bằng nguồn kinh phí do cán bộ nhân viên đóng góp và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào chung, các năm qua bệnh viện cũng đã thực hiện tốt công tác vận động Hiến máu Nhân đạo, vận động ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai với kết quả cao. Tuy nhiên các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội này còn có sự hạn chế trong việc tổ chức hoặc vận động và tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các đơn vị và các nhà hảo tâm do việc phải thực hiện dưới danh nghĩa của Ban Giám đốc hoặc các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh. Chính vì vậy, bệnh viện Hùng Vương nhận thấy việc cần thiết nên thành lập Hội Chữ Thập đỏ cơ sở tại bệnh viện để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội này. Do vậy, nay bệnh viện Hùng Vương đề nghị Hội Chữ Thập đỏ thành phố ủng hộ chủ trương trên của bệnh viện, cụ thể như sau:

1.    Đề nghị Thành Hội giúp tổ chức 1 buổi tuyên truyền về Điều lệ và nội dung, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Hội Chữ Thập đỏ cho cán bộ nhân viên.

2.    Đề nghị xúc tiến các thủ tục công nhận việc thành lập Hội Chữ Thập đỏ cơ sở bệnh viện Hùng Vương là 1 tổ chức cơ sở trực thuộc Thành Hội theo phân cấp quản lý.

3.    Trên cơ sở kết quả hiệp thương giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc và ban vận động thành lập Hội của bệnh viện Hùng Vương, đề nghị Thành Hội tiến hành các thủ tục công nhận Ban Chấp hành lâm thời Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương gồm các thành viên sau :

1)    BS Phạm Văn Hùng               

2)    BS Phạm Quốc Hùng             

3)    BS Trần Thiện Vĩnh Quân     

4)    BS Lê Kim Bá Liêm                                                         

5)    BS Hoàng Thị Thanh Thảo    

6)    NHS Ngô Thị Xem                 

7)    Bà Ngô Thị Ngọc Dung         

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chấp hành được phân công tham gia Ban Thường vụ như sau:

1)    Chủ tịch                      BS Phạm Quốc Hùng

2)    Phó Chủ tịch               BS Phạm Văn Hùng

3)    Ủy viên Thư ký          Bà Ngô Thị Ngọc Dung

Ban Chấp hành lâm thời có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Hội đến trước khi tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ I bầu ra Ban Chấp hành mới vào quý I/2008

4.    Căn cứ danh sách cán bộ nhân viên đã đăng ký tự nguyện gia nhập Hội gồm 449 người (kèm theo), đề nghị Thành Hội tiến hành các thủ tục công nhận tư cách Hội viên, trao Huy hiệu và trao Thẻ Hội viên cho các hội viên này

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban chấp hành Hội.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

GIÁM ĐỐC

  

TS.BS Vũ Thị Nhung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác