Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương

GIỚI THIỆU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

SLOGAN "NĂNG ĐỘNG - XUNG KÍCH - TRÁCH NHIỆM - ĐỒNG HÀNH"

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên bệnh viện Hùng Vương, nhiệm kỳ 2022-2027

 

1. Địa điểm:

- Văn phòng Đoàn thể - Tầng 5 – Dãy C – Toà nhà Trạng Nguyên

- Email : doancosobvhv@gmail.com

- Fanpage : https://www.facebook.com/hvhospital

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tuân thủ hiến pháp, pháp luật của nhà nước, điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn; bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế Tp.HCM và Đảng ủy - Ban giám đốc bệnh viện trong việc tổ chức các hoạt động dành cho Đoàn viên thanh niên;

- Nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong bệnh viện;

- Đề xuất với Đảng ủy - Ban Giám đốc các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến Đoàn viên - Thanh niên và công tác Đoàn phong trào thanh niên của bệnh viện;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các chi đoàn trực thuộc;

- Thực hiện mối quan hệ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các khoa/phòng, tổ chức Đoàn thể trong bệnh viện để tổ chức các hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, những nội dung công tác có liên quan;

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng;

- Thực hiện công tác tài chính của Đoàn theo đúng quy định.

3. Tình hình nhân sự:

- Đại hội Đoàn TNCS BV Hùng Vương nhiệm kỳ 2022 – 2027: tổ chức vào ngày 07/01/2022

+ Từ 07/01/2022 đến 31/05/2022: 15 chi đoàn

+ Từ 01/06/2022 đến nay: 13 chi đoàn (12 chi đoàn , 1 liên chi đoàn)

- Tổng số đoàn viên (tính đến 15/02/2023): 284 đoàn viên.

- Cán bộ Đoàn: 62 đồng chí (BCH Đoàn cơ sở: 9 đồng chí; BCH Chi Đoàn trực thuộc: 53 đồng chí)

4. Quy mô, cơ cấu tổ chức:

5. Thành tích

- Bằng khen Thành Đoàn:

+ 2021: Quyết định số 122-QĐKT/TĐTN-VP  ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Thành Đoàn TP. HCM, nội dung có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021

+ 2022: Quyết định số 34-QĐKT/TĐTN-VP  ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Thành Đoàn TP. HCM, nội dung có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2022

+ 2022: Quyết định số 09-QĐKT/TĐTN-VP  ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Thành Đoàn TP. HCM, nội dung có nhiều đóng góp tích cực trong chương trình “Trí thức Khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” lần thứ 13 năm 2022

- Cờ thi đua của Đoàn Sở Y tế:

+ 2021 Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua số 1, Đoàn Sở Y tế TPHCM Thông báo số 170-ĐTN/VP, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế TPHCM

+ 2022 Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua số 1, Đoàn Sở Y tế TPHCM Thông báo số 19-ĐTN/VP, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế TPHCM

6. Phương hướng phát triển toàn nhiệm kỳ (2022 – 2027)

- Đoàn bệnh viện Hùng Vương giữ vững danh hiệu xuất sắc hàng năm.

- 100% chi đoàn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi đoàn nào không hoàn thành nhiệm vụ

- 75% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc, không có Đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

- Khám phát thuốc, tư vấn sức khoẻ cho 3.000 người.

- Công trình thanh niên Đoàn cơ sở được công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu cấp Sở, đảm bảo tính thực tiễn, ứng dụng.

- Đạt > 75% hoạt động Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của bệnh viện.

Cập nhật: 20/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác