Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương

GIỚI THIỆU HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

1. Chức năng – Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Thực hiện mối quan hệ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các khoa/phòng, tổ chức Đoàn thể trong bệnh viện trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ tổ chức Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Bệnh viện Hùng Vương trở thành một đơn vị dẫn đầu về chất lượng phục vụ người bệnh, đồng thời là đơn vị vững mạnh về ý thức chính trị và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tốt, tổ chức các hoạt động phong trào, những nội dung công tác có liên quan;

2. Tình hình nhân sự:

Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số hội viên: 07 Hội viên (Trong đó BCH: 02 đ/c). Danh sách hội viên hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027:

 

 

STT

Mã nhân viên

Họ và tên hội viên

Ngày tháng năm sinh

Ngày nhập ngũ

Ngày xuất ngũ

Quân hàm cao nhất

Ghi chú

1

00317

Nguyễn Huy Phương

29/06/1964

24/02/1987

30/06/1990

H1

 

2

00025

Huỳnh Quang Minh

28/04/1966

09/03/1986

30/06/1989

H2

 

3

01677

Nguyễn Trần Anh Huy

04/11/1992

04/01/2014

28/07/2017

1/

 

4

 

   

 

 

 

 

5

00027

Trần Văn Thuận

19/12/1967

09/03/1986

30/04/1989

H2

 

6

00015

Trần Văn Hây

30/09/1967

11/01/1985

01/02/1988

B2

 

7

00019

Nguyễn Quang Thống

13/09/1965

12/04/1984

31/03/1987

H1

 

8

00348

Nguyễn Cao Tài

29/09/1967

19/08/1986

20/06/1989

H3

 

 

Ban chấp hành hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022- 2027

- Chủ tịch hội: Đ/c Nguyễn Huy Phương – 1964

CN xét nghiệm - KTV trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào

 

- Ủy viên: Đ/c Nguyễn Trần Anh Huy – 1992

Cao đẳng Điều Dưỡng – Y sĩ đa khoa – TC Văn thư – Lưu trữ - Nhân viên lưu trữ hồ sơ – Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027

 

Hình ảnh hoạt động hội cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2022- 2027:

 

3. Thành tích đạt được

- Bằng khen của Hội Cựu Chiến binh Thành phó Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu năm 2021" (QĐ số 691/QĐKT-CCB ngay 03/12/2021)

- Giấy khen tập thể Hội “Dân vận khéo” năm 2022

- Giấy khen Hội CCB đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022 và 02 cá nhân. (QĐ số 18/QĐ-CCB ngày 27/12/2022)

- Giấy khen tập thể Hội CBB là tập thể tiêu biểu trong trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại bệnh viện Hùng Vương Năm 2023.

4. Phương hướng phát triển toàn nhiệm kỳ (2022 – 2027)

-Tập thể Hội CCB bệnh viện Hùng Vương giữ vững danh hiệu xuất sắc hàng năm;

 -100% Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Hội viên không hoàn thành nhiệm vụ;

 - Tham gia tích cực, phối hợp cùng các đoàn thể trong các hoạt động phong trào trong và ngoài Bệnh viện.

Cập nhật: 12/10/2023

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác