Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN

1. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho giám đốc bệnh viện về chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động điều dưỡng, hộ sinh hộ lý trợ giúp chăm sóc hằng năm và định kỳ;

- Tham mưu cho giám đốc bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh, hộ lý trợ giúp chăm sóc phù hợp với sự phát triển chung  của bệnh viện, của từng chuyên khoa.

2. Thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc bệnh viện

- Phó Chủ tịch thường trực: ThS. ĐD. Võ Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng Điều dưỡng

- Phó Chủ tịch: HS. Trần Thị Thanh Thuyên – Phó trưởng phòng Điều dưỡng

- Thành viên Hội đồng:

1. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc - Ủy viên

2. Phan Thị Hằng – Phó Phó Giám đốc - Ủy viên phụ trách Quản lý chất lượng bệnh viện

3. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc - Ủy viên

4. Phạm Thị Thu Hương - Điều dưỡng trưởng khoa Phụ ngoại – Ung bướu - Ủy viên phụ trách Ban an toàn người bệnh

5. Trần Thị Hằng - Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh A - Ủy viên phụ trách Quản lý chất lượng phục vụ chăm sóc người bệnh – Thư ký

6. Trần Thị Thúy Hằng - Phó khoa điều hành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Ủy viên

7. Huỳnh Thị Ngọc Dung - Điều dưỡng trưởng khoa Hậu phẫu - Ủy viên

8. Nguyễn Phạm Trúc My - Hộ sinh trưởng khoa Hậu sản A - Ủy viên

9. Phạm Thị Phương Thảo - Hộ sinh trưởng khoa Sản bệnh - Ủy viên

10. Đinh Thị Kim Thư - Hộ sinh trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Ủy viên

11. Đỗ Đặng Thanh Tuyền - Điều dưỡng trưởng khoa Xét nghiệm - Ủy viên

12. Phùng Thị Thanh Vân - Hộ sinh trưởng khoa Sanh - Ủy viên

13. Lê Thị Cẩm Dung - Hộ sinh trưởng khoa CCHSTCCĐ - Ủy viên

 
Cập nhật: 16/2/2023
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác