Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng
Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Slogan: Môi trường thân thiện – Tiện như ở nhà

Tập thể phòng Điều dưỡng

1. Địa điểm: Lầu 9 – Dãy E – Tòa nhà Bách Hợp

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng

- Quản lý điều hành chuyên môn

- Quản lý nhân sự

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học

- Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

3. Tình hình nhân sự:

01 Thạc sĩ Điều dưỡng

10 Hộ sinh hạng III

03 Hộ sinh hạng IV

01 Thư ký y khoa

4. Quy mô tổ chức: 02 Bộ phận trực thuộc

- Bộ phận phòng Điều dưỡng

- Bộ phận Nhận bệnh mổ dịch vụ Khu B

5. Cơ cấu tổ chức

6. Thành tích:

- Năm 2017: Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2016 – 2017), Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố.

- Năm 2019: Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018 – 2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố

- Năm 2021: Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020 – 2021) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố.

- Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND thành phố

- Năm 2017: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố

- Năm 2018: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thành phố

- Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố

- Năm 2020: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố

- Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố

7. Phương hướng phát triển:

Xây dựng đội ngũ Điều dưỡng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với sứ mệnh trách nhiệm, đồng hành, an toàn, hiệu quả.

Cập nhật 16/2/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác