Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị
Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Slogan: “Cần là có, chung tay vượt khó”

Tập thể phòng Hành chính quản trị

1. Địa điểm: Lầu 9, dãy E, toà nhà Bách Hợp

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các văn bản đi, văn bản đến của bệnh viện. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bện viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong toàn bệnh viện. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư văn phòng phẩm để trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí tham ô.

- Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao của các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

3. Tình hình nhân sự:

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong bệnh viện. Số lượng CBVC: 54 nhân viên, gồm 21 biên chế và 33 lương khoán. Trong đó:

- Ban chủ nhiệm phòng:

+ Trưởng phòng: Ths.Trương Thị Hồng Nguyệt;

+ Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Trần Trọng Hiếu.

- Tổ Văn phòng: 14 nhân viên;

- Tổ Bảo trì: 21 nhân viên;

- Tổ Bảo vệ: 09 nhân viên;

- Tổ Lái xe: 06 nhân viên;

- Tổ Tổng đài : 04 nhân viên.

4. Quy mô tổ chức:

4.1 Tổ Văn phòng (14 nhân viên)

Trưởng phòng: Ths.Trương Thị Hồng Nguyệt;

Phó phòng: KS. Nguyễn Trần Trọng Hiếu;

Tổ gồm các bộ phận: Tiếp liệu, kho vật liệu, quản lý tài sản, đấu thầu, văn thư, an ninh trật tự, môi trường, hội nghị và kho Hùng Vương Shop.

- Lập kế hoạch trình Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến khối hành chánh.

- Công tác kế hoạch, tu sửa, trang thiết bị, xây dựng cơ bản, đấu thầu.

- Theo dõi, giám sát các công trình xây dựng cơ bản của bệnh viện.

- Lập dự toán hàng năm.

- Quản lý thực hiện công tác hành chính, an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống cháy nổ trong BV.

- Sơ, tổng kết và báo cáo Giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị, duy tu, sửa chữa.

- Thực hiện công tác hành chính bao gồm: Tổ chức hội nghị, tiếp khách, tham gia các buổi họp của bệnh viện.

- Bảo đảm An ninh trật tự trong toàn bệnh viện.

- Duyệt dự trù mua vật tư trong tháng và các phiếu lãnh vật tư hàng tháng của các khoa phòng và các phiếu mượn vật tư.

- Quản lý và điều động xe.

- Quản lý dấu ướt và các loại văn bản đi, đến của bệnh viện, duyệt và phân báo chí, cấp phát phôi chứng sanh.

- Định kỳ kiểm tra chế độ bảo quản, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh.

- Tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, thống kê cập nhật các biến động và tình hình sử dụng, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng về cơ sở vật chất và tài sản, trang thiết bị.

- Quản lý kho thanh lý, theo dõi, quản lý, điều phối việc sử dụng các vấn đề liên quan của các Hội trường.

- Lập và trình kế hoạch đấu thầu của các gói thầu liên quan đến phòng Hành chính quản trị.

- Quản lý dấu ướt và đóng dấu cho các khoa phòng.

- Cung ứng vật tư hàng hóa các loại theo yêu cầu của của các khoa phòng sau khi Ban Giám đốc đã có ý kiến chấp thuận, phê duyệt và đảm bảo các hàng hóa này phải đúng về số lượng, chất lượng, nhãn hiệu như đã phê duyệt.

4.2. Tổ Bảo trì (21 nhân viên)

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Nhã

Tổ phó: Phạm Đức Dương, Nguyễn Hoàng Long

Tổ bao gồm các bộ phận sau: Điện, nước, nề, oxy

- Thực hiện các công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện thoại nội bộ, nề, cung cấp oxy và các sửa chữa nhỏ khác.

- Theo dõi rác sinh hoạt và rác y tế.

- Tiếp nhận xác từ các khoa lâm sàng về Nhà Đại thể.

4.3. Tổ Lái xe (06 nhân viên)

Tổ trưởng: Nguyễn Anh Vũ

- Phụ trách lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn

- Thực hiện việc đưa đón lãnh đạo và CBCNV đi công tác.

- Bảo quản, vệ sinh xe và đăng kiểm đúng hạn.

4.4. Tổ Bảo vệ (09 nhân viên)

Tổ trưởng: Lê Phước Tuấn

Tổ phó: Nguyễn Hữu Hiệp

- Trực bảo vệ 24/24. Thường xuyên đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho bệnh viện, bảo vệ tài sản trong toàn bệnh viện.

4.5. Tổ Tổng đài (04 nhân viên)

Tổ trưởng: Huỳnh Mỹ Chi

- Trực nghe điện thoại 24/24 từ các cuộc gọi ngoài và nội bộ trong bệnh viện.

- Tiếp nhận các cuộc gọi từ đường dây nóng và chuyển máy để trực Lãnh đạo giải quyết.

- Liên hệ công việc với Bác sĩ, Tổ Lái xe khi các khoa có yêu cầu.

- Thực hiện việc đọc loa mời bệnh nhân, người nhà khi các khoa phòng yêu cầu và các thông tin khác.

- Hướng dẫn bệnh nhân đến khám tại khoa phòng.

5. Cơ cấu tổ chức

 

6. Thành tích

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Hùng Vương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 góp phần tích cực trong phong trào thi đau của Thành phố (theo Quyết định số: 2460/QĐ-KT ngày 06/7/2021).

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Hùng Vương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 góp phần tích cực trong phong trào thi đau của Thành phố (theo Quyết định số: 1198/QĐ-KT ngày 13/6/2022).

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Hùng Vương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020,2021) góp phần tích cực trong phong trào thi đau của Thành phố (theo Quyết định số: 1199/QĐ-UBND ngày 13/6/2022).

- Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tằng Bằng khen Chi Hội Chữ thập đỏ Phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong tròa Chữ thập đỏ năm 2021 (theo Quyết định số: 172/QĐ-TƯHCTĐ ngày 22/6/2022).

Cập nhật: 21/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác