Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp
Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Slogan: "Toàn tâm – Chung sức – Đổi mới – Phát triển"

Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

 

1. Quá trình thành lập và phát triển:

Năm 1991, phòng Y vụ được đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa điểm: Lầu 9 Dãy E, Tòa nhà Bách Hợp

- Số điện thoại: 38.558.170

- Số điện thoại nội bộ: 6130

- Email: bvhv.khth@gmail.com

3. Chức năng – Nhiệm vụ:

Các hoạt động mũi nhọn của phòng Kế hoạch tổng hợp:

a. Phát triển kỹ thuật chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Bệnh viện triển khai thực hiện đầy đủ (>95%) các kỹ thuật theo đúng phân tuyến chuyên khoa

- Không ngừng phát triển và triển khai các kỹ thuật mới, hiện đại lần đầu tiên thực hiện tại bệnh viện

- Đảm bảo tỷ lệ nhân viên y tế được đào tạo liên tục ít nhất 12 tiết học trở lên trong năm trên 95%

- Đào tạo nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn cao trong bệnh viện và gởi đào tạo trong nước và ngoài nước theo định hướng phát triển chuyên môn sâu của bệnh viện

- Tổ chức định kỳ các chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật, hội thảo, bình bệnh án, rút kinh nghiệm chuyên môn... để nâng cao trình trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên y tế

- Tổ chức hội thi chuyên nghiệp cho các bác sĩ tạo động lực học tập và phấn đấu cho nhân viên

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Không ngừng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

b. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

- Tổ chức việc điều phối công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Cập nhật và xây dựng mới định kỳ hàng năm các Hướng dẫn điều trị và Quy trình kỹ thuật.

- Tăng cường triển khai giám sát tuân thủ Hướng dẫn điều trị nội trú và ngoại trú, Quy trình kỹ thuật của các bác sĩ để nâng cao chất lượng trong khám chữa bệnh.

- Tăng cường ứng dụng CNTT tại các khoa lâm sàng của bệnh viện

- Triển khai quy trình báo động đỏ nội và ngoại viện sâu rộng trong toàn viện.

c. Thực thi đúng các quy định của pháp luật

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Phổ biến và giám sát các quy định, qui chế Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện về hoạt động KCB BHYT

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

4. Tình hình nhân sự:

Nhân sự của phòng: tổng số nhân viên: 21 (16 biên chế, 3 lương khoán)

- 10 Bác sĩ, trong đó:

+ 01 Bác sĩ Phó Giám đốc

+ 01 Bác sĩ Trưởng phòng

+ 02 Bác sĩ Phó trưởng phòng

+ 06 Bác sĩ

- 02 Hộ sinh hạng III

- 01 Hộ sinh hạng IV

- 01 Điều dưỡng hạng IV

- 01 Chuyên viên

- 02 Cử nhân Y tế công cộng

- 04 Nhân viên lưu trữ

5. Cơ cấu tổ chức:

 

6. Thành tích:

- Năm 2017: Bằng khen cua Ủy ban nhân dân thành phố, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2016 – 2017), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Năm 2019 Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018 – 2019), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Năm 2021 Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020 – 2021), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố).

7. Phương hướng phát triển:

- Xây dựng trung tâm nhi sơ sinh hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ sơ sinh non và cực non, với tỉ lệ nuôi sống thành công ngày càng cao. Đẩy mạnh các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh và tử vong nhi sơ sinh do nhiễm khuẩn

- Xây dựng trung tâm hồi sức người lớn với đầy đủ các phương tiện hồi sức cấp cứu hiện đại, giảm việc chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác (Chợ Rẫy, 115…).

- Triển khai công tác chuyên môn đạt chỉ tiêu do Sở Y tế đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn sâu: phẫu thuật nội soi ung thư và sàn chậu, bệnh lý tuyến vú, bảo tồn tuyến vú, nhi sơ sinh, hồi sức người lớn, di truyền y học, triển khai trung tâm chẩn đoán tiền sản (MRI, can thiệp kết hợp BVNĐ TP…) thụ tinh trong ống nghiệm...

- Phát triển đơn vị nghiên cứu khoa học, thiết lập đội ngũ cán bộ yêu thích và có đủ năng lực thực hiện nghiên cứu đạt tầm cỡ quốc tế. Phát triển hợp tác quốc tế với các tổ chức chuyên nghiệp trên thế giới.

Cập nhật: 21/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác