Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo
Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Tổng hợp danh sách hiến máu tình nguyện năm 2023  | 198

Tổng hợp cá nhân và tập thể tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023: 606 lượt tình nguyện viên và 920 đơn vị máu

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023  | 86

Ngày 15/11/2023, bệnh viện tổ chức hiến máu tình nguyện lần 5 đã tiếp nhận 196 tình nguyện viên hiến máu với 294 đơn vị máu. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý anh chị và các bạn.

Hiến máu tình nguyện lần 5 năm 2023  | 84

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023 Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương đã phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố tổ chức Chương trình “Hiến máu tình nguyện” đợt 5 năm 2023 tại sảnh tòa nhà Bách Hợp

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 4 năm 2023  | 546

Ngày 8/8/2023, bệnh viện tổ chức hiến máu tình nguyện lần 4 đã tiếp nhận 155 tình nguyện viên hiến máu với 235.5 đơn vị máu. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý anh chị và các bạn.

Hiến máu tình nguyện lần 4 năm 2023  | 498

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023, bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình "Hiến máu tình nguyện" lần 4 năm 2023